contact & route

073 642 21 55

Vakken

Op onze school krijg je theorievakken (om te leren) en praktijkvakken (onze 'groene' vakken, om te doen). Daarnaast krijg je de mentorlessen, tijdens deze lessen wordt onder andere uitgelegd hoe je moet leren (hoe plan je bijvoorbeeld je huiswerk). De theorievakken zijn hetzelfde als op andere vmbo's.

Leerjaar 1

In het eerste jaar krijgen alle klassen onderstaande vakken:

- Nederlands

- Engels

- Duits (voor kader en gemengd/theoretische klassen)

- Wiskunde

- Rekenen

- Mens en Maatschappij

- Mens en Natuur

- Kunst en Cultuur

- Bewegen en Sport

- Informatiekunde

- PSO (praktische sector oriëntatie)

PSO (praktische sector oriëntatie)

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg je PSO. Tijdens PSO maak je kennis met al onze praktijkvakken.

Onze 'groene' praktijkvakken zijn:

Bloem

Dier

Groen

Recreatie

Voeding

Groene vakken

In leerjaar 1 en 2 krijg je vier lesuren per week PSO. Je volgt bijvoorbeeld eerst 5 weken het vak bloem, daarna groen, etc. Zo maak je in leerjaar 1 en 2 een aantal keer kennis met al onze praktijkvakken. Dat is handig want in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) moet je een keuze maken uit een aantal keuzevakken. Dan moet je natuurlijk wel weten waar het over gaat!

 

In leerjaar 3 en 4 volg je een algemeen programma dat over alle groene vakken gaat; het profiel Groen. Dit is een examenprogramma met verschillende onderdelen, namelijk handel, techniek, groen, bloem en voeding. Daarnaast moet je dus keuzevakken kiezen (basis en kader klassen kiezen in leerjaar 3 twee vakken, gemengd/theoretische klassen kiezen een vak. In leerjaar 4 kiezen alle leerlingen een keuzevak). De keuzevakken zijn:

- Bloem

- Dier

- Groen

- Outdoor

- Voeding