contact & route

073 642 21 55

Voorbereiding op het mbo

Als je start met het vmbo denk je misschien nog niet aan de opleiding die je daarna wilt gaan doen. Toch zul je merken dat dat wel steeds belangrijker wordt. Daarom zorgen wij voor een goede voorbereiding.  Stap voor stap helpen we je in vier jaar tijd bij het kiezen van een beroep en opleiding.

Begeleiding bij beroepskeuze

In de les

Op onze school krijg je les over allerlei beroepen. Je komt van alles te weten over beroepen die bijvoorbeeld met voedsel en groen te maken hebben. Maar ook over beroepen in de techniek, economie of zorg & welzijn.

LOB

LOB staat voor loopbaanorie╠łntatie en -begeleiding. Bij LOB leer je na te denken over het vervolg van je studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in de onderbouw bij de keuze voor een profiel. Verder in de opleiding krijg je te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding.

 

Tijdens projectweken en mentorlessen ga je aan de slag met de verschillende loopbaancompetenties (wat wil ik? wat past bij mij? hoe bereik ik mijn doel?). Je reflecteert (nadenken over een bepaalde gebeurtenis) op activiteiten als stage. Ook heb je loopbaangesprekken met je mentor waarin je bijvoorbeeld bespreekt of de stage je aan het denken heeft gezet over je loopbaan.


Belangrijke doelen van LOB zijn:
- de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen;
- de leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier.

Decaan

Wij hebben op school een decaan. De decaan helpt (samen met de mentoren) alle leerlingen op school bij het kiezen van een opleiding. Hij organiseert voorlichtingsavonden over beroepen en opleidingen voor jou en je ouders. Indien gewenst praat hij met je over je interesses en geeft hij je adviezen.

Naar het mbo

Met je vmbo-diploma kun je naar het mbo (middelbaar beroeps onderwijs). Je kunt kiezen voor een ROC. Dan kies je voor een opleiding in de richting techniek, zorg & welzijn of Economie. Of je kiest voor een AOC. Dan kies je voor één van de vele groene beroepen. Helicon is ook een AOC. Je kunt dus bij ons verder om voor een beroep te leren.

 

Belangrijk om te weten:
Na onze school kun je naar alle richtingen van het mbo.