contact & route

073 642 21 55

Onderwijsondersteuningsprofiel

De school heeft een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is een concretisering van de gestelde doelen op het gebied van de zorg voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit in relatie tot passend onderwijs en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband De Meierij.
Het ondersteuningsplan vormt een nieuwe stap op weg naar passend onderwijs. Klik hier voor het schoolondersteuningsplan.