contact & route

073 642 21 55

Schoolgids en schoolplan

Voor onze leerlingen en hun ouders brengen we een schoolgids uit. Dit is een naslagwerk waarin alle belangrijke informatie op een rijtje staat. We reiken de schoolgids aan het begin van ieder schooljaar uit aan alle leerlingen van leerjaar 1. De leerlingen van de overige leerjaren ontvangen een samenvatting van de schoolgids. Je kunt hem hier (en op MijnHelicon) ook digitaal bekijken.

 

In het schoolplan worden de beleidsontwikkelingen van Helicon Opleidingen in het algemeen verwoord. Er wordt ingegaan op financieel beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het onderwijskundige beleid. Voor het onderwijskundige beleid gelden ook aanvullende plannen zoals het taalbeleidsplan en het rekenbeleidsplan.