contact & route

073 642 21 55

Pestprotocol

Helicon VMBO Den Bosch wil leerlingen graag een veilige school bieden. Een school waar je jezelf kunt zijn en waar je je vertrouwd voelt. Daarom hebben we onder meer een pestprotocol.

Daarin staat precies wat we doen met gepeste leerlingen, pesters en meelopers. Maar nog belangrijker: hoe kunnen we pesten voorkómen, binnen en buiten de school.