contact & route

073 642 21 55

Formulieren

Verlof

Verlof om lessen te verzuimen (bijzonder verlof) dient minimaal 3 dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie. Dit kun je doen via de receptie. Gebruik hiervoor het verlofformulier.

Ziek

Ben je ziek geweest? Laat je ouders/verzorgers dan het betermeldformulier invullen en lever het in bij de receptie op de eerste dag dat je weer op school bent.

 

Download hier het verlofformulier of het betermeldformulier

Foto- en beeldmateriaal

In het kader van het onderwijs kunnen voor Helicon Opleidingen foto’s en videoopnames gemaakt worden. Foto’s en video-opnames kunnen ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, in onze brochures, schoolgidsen, folders e.d. De school maakt regelmatig video-opnames in de klas. Deze opnamen worden alleen intern gebruikt, voor begeleiding van leerlingen en professionalisering van docenten.

Mocht u hier, als ouder, bezwaar tegen hebben, geeft u dit dan aan door middel van het Formulier van Bezwaar. Het ingevulde formulier dient u voor 1 oktober in te leveren bij de directeur van VMBO Den Bosch.

Verder is het maken en verspreiden van opnames verboden in onze school. Zonder toestemming mag niemand opnames maken van leerlingen of docenten. Overtreding van deze regel kan leiden tot disciplinaire maatregelen, schorsing of verwijdering van de school.