contact & route

073 642 21 55

Examen

Het examen bestaat uit 2 delen:

- het schoolexamen

- het centraal schriftelijk examen

 

De schoolexamens maken en beoordelen we zelf. Het centraal examen is landelijk georganiseerd. Het schoolexamen en het centraal examen wegen even zwaar mee.

 

In de derde klas starten onze leerlingen al met de schoolexamens. Het eindexamen begint dus al in leerjaar 3. Dat is een spannende en belangrijke tijd.

 

Examenreglement

Bij Helicon hebben we een examenreglement. Je kunt het reglement hier downloaden.
 

Centraal Examen Rooster 2018

Bekijk binnenkort hier het rooster van het Centraal Examen!

Alle leerlingen van leerjaar 4 zullen een examenboekje ontvangen met daarin alle informatie omtrent het examen.
 

PTA's

In het derde en vierde jaar krijg je te maken met PTA's: Programma's van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat voor elk jaar welke examenonderdelen je hebt. En ook wanneer je ze moet doen en welke stof je moet leren. Het is dus heel belangrijk om dit goed te lezen. De PTA's zijn te vinden op MijnHelicon.
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je mentor.