contact & route

073 642 21 55

Ondersteuning

Ondersteuning van leerlingen tijdens hun onderwijsperiode heeft tot doel leerlingen een goede en succesvolle schooltijd te geven. Ze kunnen niet alleen hulp krijgen bij het leren, maar ook bij sociaalemotionele problemen en het maken van keuzes op school.

Mentor

Iedere klas heeft een 'eigen' docent. Dat heet een mentor. Hij leert je tijdens de mentorles onder andere hoe je het beste kunt leren, hoe je je leerwerk kunt te plannen en hoe je goed kunt samenwerken met andere leerlingen. Ook praten jullie tijdens de mentorles over je ervaringen op school. Over wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. En of er problemen zijn, thuis of op school. De mentor is ook het directe aanspreekpunt voor je ouders.

Extra ondersteuning

Heb jij persoonlijke begeleiding nodig? Of hulp met leren?
De zorgcoördinator coördineert de ondersteuning voor alle leerlingen van de school. Zij werkt nauw samen met de leerjaarcoördinatoren, de interne (orthopedagoog, pedagogische en didactische) ondersteuners.  

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan krijg je op onze school een speciaal pasje. Met dat pasje heb je recht op hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een computerprogramma dat je helpt, of meer tijd bij toetsen.