contact & route

073 642 21 55

Huiswerk en stage

Huiswerk

Leren stopt niet als je naar huis gaat. Thuis maak je opdrachten, je kijkt de lesstof nog eens door en je maakt een verslag. We proberen het laatste deel van elke les vrij te houden. Dan kun je vast met je huiswerk beginnen. Maar je kunt niet al het huiswerk in de les maken. Wil je weten hoe veel tijd je kwijt bent aan huiswerk? Dat verschilt per leerling, maar ook per jaar. In de eerste kost huiswerk minder tijd dan in de vierde.

Stage: oriëntatie op vervolgopleiding en beroep

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage in leerjaar 4 maak je kennis met het werken in een bedrijf. Je zoekt zelf een stageplaats, eventueel ondersteund door een praktijkdocent. Je docent moet die stageplaats goedkeuren. Je loopt één dag per week stage en maakt een verslag over je stage. Het stagebedrijf vult een stagebeoordeling in. Hierin staat hoe jij het hebt gedaan op stage. Je stagebedrijf kijkt niet alleen naar je werk, ook je houding en sociale gedrag zijn belangrijk. Bijvoorbeeld of je netjes werkt en afspraken nakomt. Je moet namelijk ook kunnen omgaan met een ‘baas’ en met collega’s.

Volg je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan ga je in leerjaar 4 één dag per week stage lopen. Leerlingen van de gemengde leerweg en leerlingen die het VMBO-T plus programma volgen lopen een week stage.